Verdrievoudiging van Verkoop op Zonne-energiesystemen door ´Referral Marketing´

Verdrievoudiging van Verkoop op Zonne-energiesystemen door ´Referral Marketing´

Vier jaar geleden was bij Sungevity, een van de top 5 van residentiële zonne-energie-installateurs in de VS, minder dan 10% van de business afkomstig uit mond-op-mond reclame. Met het erkennen van de impact en de mogelijkheden van de hedendaagse sociale media, droegen de oprichters Patrick Crane aan, voormalig Vice President Marketing bij LinkedIn en Yahoo, als nieuwe CMO. "Tegenwoordig is elke maand ongeveer een derde van de business van Sungevity afkomstig uit pure product aanbevelingen. We hebben de afgelopen jaren de persoonlijke aanbevelingen zien verdrievoudigen," zo begint dhr. Crane tijdens een interview met Solarplaza. Hij zal tevens spreken op het congres The Solar Future Netherlands op 27 mei 2015 in Rotterdam.  

Read More

Zonnepanelendelen groeit dankzij financieringsronde van half miljoen euro

Zonnepanelendelen groeit dankzij financieringsronde van half miljoen euro

ZonnepanelenDelen is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste Nederlandse crowdfundingplatform voor zonne-energie. Sinds de start heeft het platform met meer dan 1000 leden al 900.000 euro aan crowdfunding opgehaald. Dit is onder andere vanwege de opkomende deeleconomie, enorme toename in crowdfunding en de sterk groeiende zonne-energie markt. Dankzij een kapitaalinjectie van onder meer Stichting DOEN en ifund kan het platform nu versneld verder groeien. 

Read More

De eerste aftrap van het programma

De eerste aftrap van het programma

Op donderdag 22 januari organiseerde Solarplaza een brainstorm sessie voor een select gezelschap uit de zonne-energie markt. Om te komen tot een krachtig en onderscheidend programma, hebben deze experts uit de PV, financiële en energiemarkt met elkaar kunnen brainstormen over hun visie op de toekomst van PV in NL en welke onderwerpen moeten terug komen in het congresprogramma. Deze interactieve bijeenkomst was de aftrap van alle voorbereidingen voor TSF NL 2015

Read More

Energiecentrales maken plaats voor batterijparken

Energiecentrales maken plaats voor batterijparken

AMSTERDAM/ROTTERDAM – The Solar Future NL is al jaren dé ontmoetingsplek voor alle stakeholder in de Nederlandse PV markt. Dit jaar vond de conferentie plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De 150 deelnemers, beslissers van o.a. energiebedrijven, banken, investeerders, projectontwikkelaars, producenten en overheden bespraken de belangrijkste ontwikkeling in de markt en deelden nieuwe strategische inzichten.

Read More

Zonne-energie verdrijft kolen en gas van de markt

AMSTERDAM/ROTTERDAM – Door verder dalende kosten en verbeterde technieken zal zonne-energie de komende jaren zo hard groeien dat het bestaande kolen- en gascentrales nog meer gaat beconcurreren en op de langere termijn zelfs van de markt stoot. Bestaande energiebedrijven voelen nu al dat ze hierin mee moeten gaan om hun voortbestaan te redden. De voorspelde groei komt niet alleen van zonnepanelen op daken van huishoudens, maar vooral door grote zonnecentrales die met gefinancierd kapitaal overal ter wereld worden opgestart.

Read More

Alle stroom uit zon en wind dankzij energieopslag

Alle stroom uit zon en wind dankzij energieopslag

AMSTERDAM/ROTTERDAM – Met de inzet van nieuwe technieken voor energieopslag, zoals Power-to-Gas, is het in de toekomst technisch en economisch gezien mogelijk alle benodigde elektriciteit in Nederland op te wekken met zonnepanelen en windmolens. In combinatie met korte- en lange termijn opslag kan duurzame energie daarmee de bestaande elektriciteitscentrales in zijn geheel vervangen, zonder stroomuitval of storingen.

Read More

Trots kenmerkt zakelijke eigenaar van groot zonnestroom systeem

Trots kenmerkt zakelijke eigenaar van groot zonnestroom systeem

De Top-10 van grootste zonne-energie projecten in Nederland, gepubliceerd door Solarplaza, laat een sterke toename zien van zakelijke projecten. In de lijst staan een aantal unieke projecten, zoals de Amsterdam ArenA, die vlak voor publicatie nog kon worden toegevoegd op de zesde plaats. Met 1.128 kWp aan opgesteld vermogen het grootste zonnedak van onze hoofdstad. 

Read More

"Het einde van de olie" - Jeremy Leggett bij Brandpunt & Me Judice

"Het einde van de olie" - Jeremy Leggett bij Brandpunt & Me Judice

Zet je schrap voor een nieuwe wereldwijde crisis. Net nu we voorzichtig uit de recessie opkrabbelen, voorspelt de Brit Jeremy Legget een ingrijpende oliecrisis. Ergens in 2015 kan het al zover zijn: olie wordt ineens onbetaalbaar. Paniek op de financiële markten, onze olieverslaafde maatschappij komt tot stilstand. Deze waarschuwing komt niet van zomaar iemand. Leggett is een vooraanstaand ondernemer, oud-hoogleraar, een adviseur die al dertig jaar in de oliewereld meedraait. 

Read More

‘Overheid blokkeert lokale zonne-energieprojecten’

‘Overheid blokkeert lokale zonne-energieprojecten’

De maatregelen waarmee de overheid burgers wil stimuleren om lokale coöperaties voor zonne-energie op te zetten – de zogeheten postcoderoos - zijn zo complex en beperkend dat ze duurzame initiatieven juist blokkeren. Burgers die op andere daken zonnepanelen willen plaatsen krijgen te maken met hoge aansluitkosten, BTW-heffingen en bureaucratische rompslomp

Read More

In jaar tijd 100.000 daken met zonnepanelen erbij

The Solar Future NL belicht sterk groeiende Nederlandse zonne-energiemarkt

AMSTERDAM/ROTTERDAM – Net als in voorgaande jaren is de Nederlandse zonne-energiemarkt in 2013 sterk gegroeid. Het afgelopen jaar werden er op ruim 100.000 nieuwe daken zonnepanelen geplaatst, waardoor het totale aantal in de buurt van de 200.000 uitkomt. Het totale vermogen aan zonnestroom groeide met ruim 82 procent.

Read More

REPORT: Nederland: 100% Duurzame Energie in 2030

Dit rapport, deze visie, deze agenda wil antwoord geven op de vraag: als we het willen, kunnen we dan binnen twintig jaar overschakelen op een volledige duurzame energie voorziening? Is het technische mogelijk? Blijft ons energiesysteem dan minstens even betrouwbaar? Kunnen we die overgang betalen en leidt het tot een betaalbare energievoorziening in 2030? Zijn er onoverkomelijke obstakels, waardoor het niet kan binnen twintig jaar? Stel dat we de urgentie onderkennen en het echt willen, kan het dan, 100% duurzame energie in 2030?

Read More

Douane verscherpt controle op Chinese zonnepanelen, diverse merken in Rotterdam vastgehouden voor nader onderzoek

Nederlandse installateurs worden momenteel getroffen door een verscherpte controle van de douane in de haven van Rotterdam. Waar in de afgelopen maanden niet of nauwelijks controle plaatsvond op de herkomst van Chinese zonnepanelen, voert de douane momenteel zeer strikte controles uit. Een speciaal team van de douane is hiertoe ingericht. Tot op het moment dat zij met zekerheid vaststellen dat producten volledig buiten China geproduceerd zijn, worden diverse merken geblokkeerd.

Read More

Enphase Energy viert 3000e installatie in Nederland in minder dan 24 maanden

LYON, Frankrijk – 10 maart 2014 – Enphase Energy, Inc. viert dat de onderneming precies twee jaar actief is op de Nederlandse zonne-energie markt, een mijlpaal waarbij in twee jaar tijd 3000 Enphase-systemen zijn geïnstalleerd. Uitgedrukt in cijfers houdt dit in dat alle Enphase-installaties samen tot nu toe meer dan 6,5 GWh aan schone energie hebben geproduceerd. Dit komt overeen met een compensatie van meer dan 4.500 ton CO2. Enphase is in Nederland actief sinds 10 maart 2012, de dag waarop nu twee jaar geleden het eerste Enphase-systeem werd geïnstalleerd.

Read More